Michelle Toussaint Coaching

Kindercoaching

“Welk pad gaan wij samen bewandelen?”

Als gediplomeerde en toegewijd kindercoach vind ik het belangrijk dat een kind zich gezien en gehoord voelt. Er is een reden waarom een kind gedrag laat zien, samen gaan we ontdekken en onderzoeken wat dit is. Ik neem kinderen graag bij de hand in deze ontdekkingstocht!

Als ouder is het soms lastig om de oorzaak te achterhalen waarom je kind het moeilijk heeft of vastloopt. Soms kan er een gevoel van machteloosheid ontstaan als je het gevoel hebt je kind niet genoeg te kunnen helpen. Bovendien is het een vervelende situatie; je ziet je kind het liefst gelukkig!

Door omstandigheden kan je kind even niet lekker in zijn of haar vel zitten, moeite hebben met bepaalde situaties, meer last hebben van zijn of haar emoties, of niet (meer) lekker kunnen slapen. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen vaak zelf de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden hebben om zichzelf te helpen en hun doelen te bereiken. Ze zijn zich hier alleen niet altijd van bewust. Ik help je kind bewust te worden van zichzelf en geef ze inzichten mee, waardoor ze hun eigen gedrag of belemmering leren begrijpen. Hiermee bouwen we aan het zelfvertrouwen en zelfkennis waarmee een stevige basis wordt gecreëerd, van waaruit je kind beter opgewassen is tegen de uitdagingen die op zijn of haar pad komen.

TMF-121
TMF-55-PhotoRoom

Kindercoaching is geschikt voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar en kan goed worden ingezet bij:

Mocht je kind jonger zijn dan 7 jaar, maar heb je het idee dat hij of zij al wel goed coachbaar is? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ook een sparringsessie of oudercoaching kan al veel verschil maken.

Kindercoaching is oplossingsgericht, laagdrempelig en kortdurend. Het traject start met het bepalen van de hulpvraag van jouw kind (en op de achtergrond jullie als ouders). Het is dus erg belangrijk dat je kind zelf geholpen wilt worden. Hierna gaan we samen (kind, ouders en ik) werken aan de doelen die we samen hebben vastgesteld. Deze werkwijze zorgt voor de beste aansluiting bij de belevingswereld, waarmee de kans op succes maximaal wordt.

Kindercoaching is geen psychologisch theoretisch standaardmodel voor gesprekken. Kindercoaching is samen onderweg gaan vanuit de situatie zoals hij nu is naar een nieuwe, gewenste situatie.

TMF-50-PhotoRoom
TMF-103

Bij mij in de praktijk:

Kindercoaching & Slaapcoaching

Mocht je zoon of dochter naast de kindercoach hulpvraag ook slaapproblemen ervaren (bijv. in- en doorslaapproblemen), dan kunnen we dit uiteraard combineren. Tenslotte is een uitgerust en lekker slapend kind minder prikkelbaar, heeft meer energie en is ontspannen. Dit heeft veel effect overdag op het gedrag en de emoties van je kind. Kijk voor meer informatie bij Slaapcoaching.

Neem nu vrijblijvend contact op om te kijken of coaching aansluit bij jullie hulpvraag

Hoe gaat het in zijn werk?

Kennismakingsgesprek

In principe start ieder traject met een (kosteloos en vrijblijvend) kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind. Dit gesprek vindt plaats in mijn praktijk.  Zo kan de sfeer in de praktijk geproefd worden en kunnen jullie ervaren wie ik ben. Tijdens deze kennismaking kijken we samen naar de  hulpvraag en wat de behoefte is van zowel jullie als ouders als jullie kind. Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, dan zal ik jullie doorverwijzen.

We starten het begeleidingstraject met een intakegesprek waarbij alléén de ouders aanwezig zijn. Dit gesprek wordt voorafgegaan door een digitaal intakeformulier. In het intakegesprek worden alle belangrijke zaken rondom jullie kind en de gezinssituatie besproken. Het is voor mij belangrijk om voldoende achtergrondinformatie te hebben en zijn/haar leefomgeving. Er worden ervaringen, verwachtingen en wensen besproken. Als kindercoach betrek ik de ouders zo veel mogelijk in het traject, ik hecht veel waarde aan goede communicatie met ouders.

Alle coachsessies vinden in principe plaats in mijn praktijk. Naast de praktijkruimte is een wachtruimte waar je als ouder(s) plaats kunt nemen. Een sessie duurt 45 minuten. Elk kind is uniek dus ook elk traject vraagt om een eigen aanpak afgestemd op de vraag die er ligt. Tijdens de sessies werk ik alleen met jullie kind. Na de sessie komt de ouder bij ons zitten. Dan bespreken we wat we gedaan hebben, zodat jullie hier thuis ook makkelijker op in kunnen spelen.  Als de situatie hierom vraagt kunnen ook ouder-kindsessies onderdeel van het traject zijn.

Ik stem mijn werkvormen altijd af op de behoeften en interesses van het kind. Zo bouwen we eerst aan een vertrouwensrelatie, waardoor het kind zich veilig en thuis voelt. Mijn observaties en de eerste resultaten  worden na 4 kindercoachsessies in een tussenevaluatie besproken. Hierin bespreken we of we op de goede weg zitten of dat er misschien iets anders nodig is.  

Het totaal aantal kindercoachsessies (naast het intake-, tussen en eindevaluatiegesprek) wisselt per traject. Gemiddeld zijn er ongeveer 7/8 sessies nodig om het doel te behalen. Het ene kind heeft 4 sessie nodig voor het doel, de andere heeft er 10 nodig (10 sessies is ook het maximale). Aan het einde van het traject is er nog 1 kindercoachsessie om het traject af te sluiten. Dit doen we op een feestelijke manier, om te vieren dat we het doel behaald hebben en ik het toch altijd heel knap vind als een kind aan de slag is gegaan met zijn of haar belemmeringen.

Met de ouders sluit ik het traject ook altijd of met een eindevaluatie gesprek.

Tijdens het eindevaluatie bespreken we hoe het traject verlopen is, welke mooie vooruitgang er bereikt is en wat je als ouders kunt doen als je merkt dat het weer even wat minder gaat.

Na een aantal maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de nazorgsessie(s).